fregata

fregata Anglesey
fregata (tal.), brza ratna jedrilica iz XVII. st. Danas prateći brod za konvoje, za zaštitu od nadvodnih i podvodnih te zračnih napada; brod za potporu snagama na kopnu ili desantnim postrojbama mornaričkog pješaštva.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: