Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN)

Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN), oslobodilački pokret u Nikaragvi, osnovali ga Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borge Martínez, Germán Pomares Ordóñez i Silvio Mayorga 1961; nazvan po imenu gerilskoga vođe → Césara Augusta Sandina. Na čelu socijalnog i revolucionarnog pokreta koji je 1978. srušio diktaturu Antonia Somoze Debaylea. Vladajuća stranka u Nikaragvi 1979–90. Sandinisti su 1990. i 1996. izgubili izbore, ali su tek 1996. napustili vlast nakon sporazuma potpisanog s → kontrasima.