Lužani

Lužani, naselje u općini Oriovac, u Brodsko-posavskoj županiji, na rijeci Orljavi, 28 km istočno od Nove Gradiške, u Slavoniji. Leže u Posavini na 97 m nadmorske visine. Naselje ima 1058 stanovnika (2011). Uz posavsku autocestu Zagreb–Lipovac (A3) i željezničku prugu Zagreb–Vinkovci. Tvornica boja i lakova (1956). Svinjogojska farma. Župna crkva Fatimske Gospe i sv. Magdalene.