Friedjungov proces

Friedjungov proces, sudski proces održan u Beču (9–22. XII. 1909) na osnovi optužbe Hrvatsko-srpske koalicije i Frana Supila, a protiv austrijskoga povjesničara → Heinricha Friedjunga, koji je u novinskim napisima tijekom proljeća 1909. optužio članove Koalicije da surađuju sa srbijanskom vladom u cilju rušenja Austro-Ugarske Monarhije. U svojim tekstovima Friedjung se služio krivotvorenim spisima koje su mu ustupili visoki državni dužnosnici. Pozadinu sukoba zapravo je činio sukob bečke vlade i hrvatske saborske većine. Zbog državnog interesa i sprječavanje skandala širih razmjera za austrijsko sudstvo, proces je okončan dogovorom tužitelja i optuženika.