Friedman, Milton

Milton Friedman
Friedman, Milton, amer. ekonomist (New York, 31. VII. 1912 – San Francisco, 16. XI. 2006). Vodeći predstavnik Čikaške škole, koja zastupa kvantitativnu teoriju novca. God. 1946. izabran za izvanrednog, a 1948. za red. prof. ekonomike i statistike na Čikaškom sveučilištu. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. za doprinos monetarnoj teoriji. F. je dao važan doprinos teoriji distribucije. Bio je i gl. branitelj maršalijanske tradicije u mikroekonomiji. Njegova hipoteza permanentnog dohotka također je značajan doprinos teoriji funkcije potrošnje. Gl. rad na razvoju kvantitativne teorije novca i njezine empirijske provjere. Proširio Fisherovu jednadžbu uključujući nove varijable kao što su bogatstvo i kamatna stopa i izvršio statistički test pokušavajući procijeniti čimbenike koji utječu na potražnju za novcem. F. zagovara čvrstu kontrolu novčane ponude kao sredstvo za kontrolu inflacije. Važ. djela: Metoda profesora Pigua za mjerenje elastičnosti potražnje na temelju podataka iz proračuna; Oporezivanje za sprječavanje inflacije; Ogledi iz pozitivne ekonomije; Studije o količinskoj teoriji novca; Teorija funkcije potrošnje; Teorija cijena; Kapitalizam i sloboda; Monetarna povijest Sjedinjenih Država 1867–1960, s A. J. Schwartz; Uzroci i posljedice inflacije; Porezna ograničenja, inflacija i uloga države; Monetarni trendovi u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, s A. J. Schwartz; Tiranija statusa quo, s Rose Friedman.