Fukuoka

Fukuoka, grad i luka u Japanu, gl. grad istoimene prefekture na S otoka Kyűshű; 1 284 800 st. Leži na utoku r. Nake u zaljev Hakatu, u Korejskom prolazu. Trg., industr., upravno i kult. središte. Tekst. (svila, pamuk), porculanska, kovinska, papirna, elektroind., proizvodnja poznatih lutaka hakata. Ribarska luka. Rijeka dijeli grad na dva dijela: na Z je novija Fukuoka, a na I Hakata, luka i staro trg. središte (od VII. st.). Zračna luka. Dva sveučilišta (osn. 1911. i 1934). Uz zaljev Hakatu ostaci obrambenih zidina visokih 3 m (iz XIII. st.), podignutih zbog obrane od mongolske invazije.