Furlan, Mira

Mira Furlan
Furlan, Mira, hrv.-amer. film., kaz. i tv glumica (Zagreb, 7. IX. 1955). Isprva istaknuta glumica zagreb. HNK, da bi u 1980-ima postala jedna od vodećih hrv. i jugoslav. film. glumica. Osobito se istaknula u filmovima Kiklop (1982) A. Vrdoljaka, U raljama života (1984) i Za sreću je potrebno troje (1986) R. Grlića, Lepota poroka (1986) Ž. Nikolića. Od poč. 1990-ih živi u SAD-u (tv serija Babylon 5, 1993–2000). Važ. filmovi: Otac na službenom putu (1985), Osuđeni (1987), Za sada bez dobrog naslova (1988), Gluvi barut (1990).