ljetnikovac

ljetnikovac, građevina s vrtom, sagrađena izvan grada, namijenjena privremenom, ugl. ljetnom, boravku vlasnika. Od XIV. st. podižu se u Toskani kao jednostavne renesansne građevine koje s vremenom dobivaju monumentalnije oblike i bogate dogradnje, os. u baroku i rokokou (stubišta, terase, lođe i raskošne simetrične parkove). U Hrvatskoj postoje mnogobrojni ljetnikovci uz dalm. gradove (Zadar, Hvar, Trogir, Split), a posebnu skupinu čine oni na području Dubr. Republike izgrađeni od XV. do XIX. st.