futurologija

futurologija (lat. i grč.), znanost koja proučava čovjekovu budućnost; naziv uveo Ossip K. Flechtheim 1943. da bi njime obilježio znanstv., kritično i sustavno izučavanje mogućega budućega tehnol. i društv. razvoja. Po njemu, f. je znanost o kretanju civilizacije koje ima revoluc., složeni i alternativni značaj. U Beču je 1965. osnovan Institut za pitanja budućnosti (Institut fur Zukunftfragen) koji potiče futurološka istraživanja. Najistaknutiji futurolozi današnjice jesu A. C. Clarke, H. Kahn, B. de Jouvenil i dr.