Fux (Fuchs), Johann Joseph

Johann Joseph Fux
Fux (Fuchs), Johann Joseph, austr. skladatelj i glazb. teoretičar (Hirtenfeld, Štajerska, 1660. ili 1661 – Beč, 13. II. 1741). Školovao se vjerojatno u Italiji, u Beču bio orguljaš, dvorski skladatelj (od 1698) i kapelnik (od 1715). Najistaknutiji skladatelj austr. glazb. baroka, autor opera, crkv. i instrumentalne glazbe. U svojim operama povezao bečku tradiciju sa stilom napuljske opere, u crkv. skladbama slijedio uzor Palestrine uz primjenu sredstava napuljske opere. Posebno se proslavio s Gradus ad Parnassum, pedagoškim djelom o kontrapunktu na kojemu se obrazovalo više istaknutih skladatelja. Skladao više od 400 skladbi – među njima 18 opera, 11 oratorija, 70 misa, 7 rekvijema. Ostavio i udžbenike za pjevanje i solfeggio.