Fuzhou

Fuzhou (prema W.-G. Fu-chou ili Foochow), gl. grad i luka provincije Fujian, ji Kina, blizu ušća Mina u Tajvanski prolaz; 1 021 800 st. Jedna od prvih kin. luka otvorenih za inozemnu trgovinu Nankinškim sporazumom 1842; do kraja XIX. st. najvažnija kin. luka za izvoz čaja. Nakon toga pretežno izvoz drva, papira i prehr. proizvoda. Sve do II. svj. rata F. se razvija kao lučko-trg. središte. Brži razvoj ind. potaknut je izgradnjom želj. pruge prema unutrašnjosti (1956) i jačanjem lučkih funkcija (produbljuje se riječno korito i modernizira predluka Guantou, 50 km nizvodno, na obali Tajvanskog zaljeva). Kem., tekst., prehr., drvna ind., metalurgija, strojogradnja. Obrtnička izrada lakiranih proizvoda, lepeza i kišobrana. F. se sastoji od stare obzidane jezgre, 3 km od Mina, i modernog dijela uz rijeku, koji je mostom povezan s otokom Nantai. Sveučilište, visoke škole, istraž. instituti. Pagode, hramovi. Osn. u ←II. st., gl. grad Fujiana od X. st.