Gabirol, Salomon Ben Jehuda ibn

S. B. J. ibn Gabirol, djelo H. R. Armstronga, Málaga
Gabirol, Salomon Ben Jehuda ibn, religiozni i svjetovni pjesnik, filozof (Málaga, o. 1022 – Valencia, između 1058– 70). Školovao se u Saragossi, gdje se pridružio učenom krugu kordopskih izbjeglica koji su se okupili oko Yelitoela ibn Hasana. Već sa 16 g. postao poznat po svojim religioznim pjesmama na hebrejskome. Njegovi Izvori života u cijelosti su sačuvani samo u lat. prijevodu (Fons vitae), a autorovo ime javlja se kao Avicebron ili Avencebrol. Utjecao je na kršć. skolastiku, ali ga dominikanci i sv. Toma Akvinski nisu prihvatili. Razvio je sustav u koji je uveo koncepciju božanske volje kao zajedništvo kreativnosti od Boga i s Bogom, koje aktivno povezuje vrhunaravno i svemir što ga je Bog stvorio ni iz čega. Božanska je volja prva materija koja podržava sve što postoji, uključujući i inteligentna bića, sile i anđele.