Gabo, Naum

Gabo, Naum (pravim imenom i prezimenom Naum Borisovič Pevsner), američki kipar ruskoga podrijetla (Brjansk, 5. VIII. 1890 – Waterbury, Connecticut, 23. VIII. 1977). Po zanimanju inženjer; proučavao statistiku i kinetiku; s bratom → Antoineom Pevsnerom 1920. utemeljio konstruktivizam u skulpturi. Predavao na Bauhausu, potom u Parizu i Engleskoj, a nakon 1946. u SAD-u. Avangardni umjetnik, rabi nove, prozirne i savitljive materijale: staklo, aluminij, nikal i celuloid. Komponira dinamičke, uravnotežene i složene konstrukcije, a nastoji izraziti pokret tijela u prostoru (Kinetička konstrukcija; Prozirna varijacija na sferičnu temu). Pisao o modernoj umjetnosti, poglavito ruskoj.