gabro

gabro, magmatska intruzivna stijena u čiji mineralni sastav ulaze bazični plagioklasi (labrador, bitovnit, anortit) i monoklinski piroksen (dijalag). Kao sporedni mineralni sastojci mogu doći olivin, amfibol i biotit. Upotrebljava se u građevinarstvu zbog velike čvrstoće, i kao ukrasni kamen za izradu spomenika. Poznati lokalitet Jablanica (BiH).