Gacka

Gacka
Gacka, zavala (i pov. pokrajina) u sz dijelu Like, Ličko-senjska županija, Hrvatska; oko 280 km2. Najniži dio Like, sastoji se od polja međusobno odvojenih nižim skupinama uzvišenja. Najveće je → Gacko polje na J, ostala polja: Brinjsko, Vrhovinsko, Hrvatsko itd. Zbog razmjerno povoljnih klimatskih i reljefnih obilježja naseljena još od pretpovijesti. Gl. naselja: Otočac, Brinje, Žuta Lokva, Jezerane, Vrhovine, Ličko Lešće i dr. Županija Gacka spominje se u IX. st.