Gadamer, Hans Georg

Hans Georg Gadamer
Gadamer, Hans Georg, njem. filozof (Marburg na Lahnu, 11. II. 1900 – Heidelberg, 13. III. 2002). Studirao u Breslauu (Wrocławu), Marburgu, Freiburgu i Münchenu, a doktorirao 1922. Predavao estetiku i etiku u Marburgu i Kielu. Bio je sveuč. prof. u Leipzigu, Frankfurtu i Heidelbergu. Njegov sustav filoz. hermeneutike, koji je djelomično razvio na koncepcijama W. Diltheya, E. Husserla i M. Heideggera, imao je utjecaja na filozofiju, estetiku, teologiju i kriticizam XX. st. Zastupao tezu da se iskustvene mogućnosti istine (u filozofiji, umjetnosti i povijesti) moraju shvatiti kao čovjekovo iskustvo svijeta uopće, a ne samo pojedinačno i kroz znanstv. metode. Gl. djela: Istina i metoda; Hegelova dijalektika; Manji spisi; Dijalog i dijalektika; Um u doba znanosti; Naslijeđe Europe; Početak filozofije.