Gaddi

Gaddi, Taddeo, freska iz ciklusa Marijin život, Firenca, Santa Croce, kapela Baroncelli
Gaddi, obitelj talijanskih slikara. Taddeo (oko 1300 – Firenca, 1366), najznačajniji učenik i sljedbenik Giotta. Glavno djelo su mu ciklusi fresaka iz Marijina života u kapeli Baroncelli u firentinskoj crkvi Santa Croce. Značajan slikar talijanskoga trecenta. Udaljuje se od tradicionalnih ikonografskih shema. Primjenjuje realističke tendencije (Triptih s Majkom Božjom). Agnolo (oko 1350 – Firenca, 15. X. 1396), sin i učenik Taddea i Giottov posljednji izravni sljedbenik. Slikao individualizirane fizionomije likova bez stvaralačke originalnosti (ciklusi fresaka o povijesti križa u firentinskoj crkvi Santa Croce i legende o svetom pojasu u prvostolnici u Pratu).