gadolinij

gadolinij (simbol Gd), kemijski elemenat (atomski broj 64, relativna atomska masa 157,25, gustoća /pri 25oC/ 7,886 g/cm3). Otkrio ga je 1880. švicarski znanstvenik J. C. G. de Marignac, a ime je dobio po finskom kemičaru Johanu Gadolinu. Pojavljuje se u obliku minerala gadolinita. Feromagnetičan je i pokazuje svojstvo supravodljivosti. Kao dodatak služi za legiranje željeza i kroma. Njegovi se spojevi upotrebljavaju kao katalizatori kod polimerizacije alkena. Jak apsorber neutrona pa se koristi u nuklearnoj tehnologiji.