Gagliano, Marco da

Gagliano, Marco da, talijanski skladatelj (Firenca, 1. V. 1582 – Firenca, 25. II. 1643). Od 1611. dvorski kapelnik u Firenci, jedan od utemeljitelja Accademia degli Elevati (1607), za dvor u Mantovi napisao (1607) operu Dafne (prva sačuvana opera) u predgovoru koje izlaže svoje misli o strukturi te nove glazbene vrste. Jedan od predstavnika novoga monodijskog stila, s J. Perijem i Francescom Caccini surađivao u stvaranju intermedija, baleta i maskerata za firentinski dvor. Skladao i operu La Flora, intermedije, nekoliko misa, Requiem, Te Deum, duhovne madrigale, psalme, himne, Magnificat.