Galbraith, John Kenneth

John Kenneth Galbraith
Galbraith, John Kenneth, američki ekonomist i diplomat (Iona Station, Kanada, 15. X. 1908 – Cambridge, Massachusetts, 29. IV. 2006). Studirao u Torontu (1931). Doktorat stekao na Sveučilištu California u Berkeleyu (1934). Profesor ekonomije na Sveučilištu Harvard 1935. i 1946–75. Voditelj američkog ureda za cijene (1941–43). Američki veleposlanik u Indiji od 1961. do 1963. Predsjedavajući Američke demokratske akcije (1967–69), predsjednik Američke udruge ekonomista (1972). Isticao se među suvremenim američkim ekonomistima koji uviđaju nedostatke visokorazvijenoga kapitalističkog načina proizvodnje. Istraživao načine rješavanja aktualnih ekonomskih i socijalnih problema u SAD-u. Iako je karijeru ekonomista počeo s matematičkim modelima, nikada se u svojim knjigama nije koristio matematičkim jezikom. Nikad nije vjerovao u mudrost i efikasnost nevidljive ruke, odn. efikasnosti isključivog djelovanja tržišnih zakona. Nevidljiva ruka vodi do smanjenja proizvodnih resursa za javni sektor, za istraživanje i razvoj, i slabi koordinaciju između poduzeća, a i smanjuju se resursi za siromašne. Planiranje kao faktor uspjeha podjednako preporučava javnom i privatnom sektoru. U Japanu, koji je imao sličan pristup ekonomiji, više je prodao knjiga nego u Americi. U strateškom planiranju, koje je od Japana napravilo jednu od vodećih svjetskih privreda, mnogi vide potvrdu njegovih stavova. Za Galbraitha kažu da je ekonomist koji ne pripada aktualnoj ekonomskoj teoriji (misli), ali pripada ekonomistima koji najbolje analiziraju i prikazuju suvremena ekonomska događanja. Glavna djela: Teorija kontrole cijena (1952), Američki kapitalizam (1952), Veliki slom 1929. (1954), Društvo obilja (1958), Nova industrijska država (1967), Ekonomika i društveni ciljevi (1973), Novac: odakle je došao, kamo je otišao (1975), Život u naše vrijeme (1981), Dobro društvo (1996), Pisma Kennedyju (1998).