Galerije, Gaj Valerije Maksimijan

Galerije, Gaj Valerije Maksimijan (lat. Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus), rim. car (kraj Serdike, današnje Sofije, o. 250 – Nikomedija, V. 311). God. 293. car Dioklecijan adoptira ga, imenuje članom tetrarhije (cezarom Istoka) i daje mu za ženu svoju kćer Valeriju. Upravljao područjem od Ilirika do Crnoga mora sa sjedištem u Sirmiju (Srijemska Mitrovica). Vodio mnogobrojne ratove sa Sarmatima, Alemanima, Markomanima i Gotima (293–96, 299) te Perzijancima (296–98). God. 305. naslijedio Dioklecijana kao august Istoka. Nije uspio održati jedinstvo među tetrarsima (neuspjelo Dioklecijanovo posredovanje 308). Progonitelj kršćana; pred smrt prisiljen objaviti edikt o toleranciji (Nikomedija, 311). Galerijev slavoluk i ostaci palače nalaze se u Solunu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: