galij

galij (simbol Ga), kem. element (redni broj 31, rel. atomska masa 69,72, gustoća (pri 20 °C) 5,910 g/cm3), srebrenkastobijela kovina. Ima samo dva stabilna izotopa (Ga-69 i Ga-71), ostali su radioaktivni. Nazvan u čast Francuske (Galije), otkrio ga 1875. franc. kemičar P.-E. Lecoq de Boisbaudran, a njegova svojstva predvidio je D. I. Mendeljejev još 1871. (kao eka-aluminij). Postojan na zraku, rasprostranjen u stijenama i rudama, ali nema mnogo vlastitih minerala (npr. galit). Služi za punjenje visokotemperaturnih termometara (između 400 °C i 1200 °C) i u reaktorskoj tehnici. Neki galijevi spojevi su poluvodiči (GaAs, GaP, GaSb). Spoj vanadij-galij je supravodič.