Galilei, Galileo

Galileo Galilei
Galilei, Galileo, talijanski fizičar, astronom, matematičar i filozof (Pisa, 15. II. 1564 – Arcetri, danas Firenca, 8. I. 1642). Profesor matematike u Pisi (1589–92), Padovi (1592–1610), Firenci (od 1610). Član akademije u Firenci. Studirao medicinu, a onda se posvetio proučavanju geometrije i Arhimedovih djela. Napravio hidrostatsku vagu (1586), izvodio pokuse sa slobodnim padom, otkrio izokronost njihala, proučavao gibanje niz kosinu i horizontalni hitac, toplinsko rastezanje tekućina i konstruirao prvi termoskop. Godinu dana nakon izuma dalekozora sam je konstruirao dalekozor za potrebe astronomskih motrenja. Rezultate tih motrenja objavio je u Sidireus nuncius (Vjesnik zviježđa) (1610). Otkrio da je Mjesec brdovit, da Venera ima faze, da Jupiter ima četiri svoja mjeseca (7. I. 1610), da Saturn ima prstenove, a Sunce pjege. Ta su motrenja opovrgavala aristotelovsku sliku svijeta. Od 1610. izričito zastupa Kopernikov heliocentrični sustav. Piše B. Castelliju (1613) o odnosu Biblije i spoznaje prirode i o heliocentričnom sustavu. Dolazi u sukob s Rimskom crkvom i 1616. rimska Inkvizicija zabranjuje naučavanje gibanja Zemlje. Raspravlja o prirodi kometa. Piše djelo Dijalog o dvama glavnim svjetskim sustavima, ptolemejskom i kopernikanskom…, Firenca 1632. Djelo je osuđeno i započeo je proces protiv autora koji je završio 22. VI. 1633. Galilei je “osuđen” na zatvor, u svojoj kući u Arcetriju proveo je sve vrijeme (osim kratkih prekida). Tu je primao u posjete prijatelje (biskupa, kardinala i dr.) i posvetio se pisanju svojega najvažnijeg djela Rasprave i matematički dokazi u kojem je iznio temelje mehanike. Uveo je eksperimentalnu metodu kao nuždan dio znanosti. Zakone prirode formulirao je matematički te je tako utemeljio matematiziranu novovjekovnu znanost. Umjesto pitanja “zašto”, on postavlja pitanje “kako” u nekom procesu. Prvi je Talijan koji znanstvene rasprave piše na talijanskom jeziku. Po njemu su dobili ime mnogi pojmovi u znanosti kao: Galilejeva invarijantnost, Galilejevi mjeseci (to jest 4 Jupiterova satelita: Io, Europa, Ganimed i Kalisto), referentni sustav, dalekozor, transformacije i dr. Galilei je ime istraživačkog programa NASA-e, ali i sonde koja je trebala istraživati planet Jupiter i njegove mjesece. → eppur si muove