gamelan ili gamelang

gamelan
gamelan ili gamelang, sastav nar. glazbala (pretežno idiofonih) na Javi i Baliju. Čine ga 3 skupine. U prvoj su bonang (10–12 gongova smještenih na posebnom okviru) i saron (7–9 željeznih ili brončanih ploča položenih na drveni rezonator), u drugoj gender (niz brončanih pločica svaka s rezonatorom od bambusa), noviji tip bonanga, gambang (vrsta ksilofona od drvenih ili metalnih pločica pričvršćenih na rubovima koritastoga drvenog rezonatora), rebab/rebek (gudački instrument), chelempung (vrsta citre), katkad suling (uzdužna flauta) i ljudski glas; u trećoj su gongovi (veliki gong agong, manji nenong, ketuk i kempul). Postoje notni zapisi, no glazba se na gamelanu ugl. improvizira.