García Robles, Alfonso

Alfonso García Robles
García Robles, Alfonso, meksički diplomat (Zamora, 20. III. 1911 – Ciudad de México, 2. IX. 1991). U diplomatskoj službi od 1939. Delegat na osnivačkoj konferenciji UN-a u San Franciscu 1945. Visoki dužnosnik UN-a 1946–50. Direktor odjela u meksičkom Ministarstvu vanjskih poslova 1950–58; jedan od glavnih inicijatora stalnih konferencija o pravu mora. Veleposlanik u Brazilu 1958–62. Autor sporazuma o neširenju nuklearnog oružja 1968. Stalan predstavnik pri konferenciji za razoružanje u Ženevi 1977. Sa švedskom političarkom i pacifistkinjom Alvom Myrdal podijelio Nobelovu nagradu za mir 1982. Važnija djela: Denuklearizacija Latinske Amerike; Sporazum iz Tlatelolca; Mjere razoružanja u posebnim zonama; Meksiko u UN-u, I–II.