živčano tkivo

živčano tkivo, živčana stanica
živčano tkivo, tkivo što izgrađuje živčani sustav. Specifične stanice ž. t. su živčane i glija-stanice. Živčana stanica (neuron) funkcionalna je jedinica živčanog sustava, a osnovna su joj svojstva podražljivost i provodljivost impulsa. Uz žensku jajnu stanicu, živčane su stanice najveće u tijelu, nemaju mogućnost regeneracije. Tipična živčana stanica ima tijelo (u kojem je smještena jezgra i citoplazmatske organele), dendrite (razgranjene aferentne nastavke kao receptorski dio neurona) i jedan akson ili neurit (nerazgranjen eferentni nastavak kao izvršni dio neurona). Akson i dendriti bez mijelinskih ovojnica čine u sred. živčanom sustavu sivu tvar i moždane jezgre, a u perifernom ganglije. Aksoni s mijelinskim ovojnicama u sred. živčanom sustavu čine bijelu tvar (živčane putove), a u perifernom živčana vlakna (živce). Prema broju nastavaka razlikuju se unipolarne, bipolarne, pseudounipolarne i multipolarne ž. s. Glija-stanice (neuroglija) imaju u ž. t. potpornu, metaboličku i izolacijsku ulogu, stvaraju mijelinsku ovojnicu, fagocitiraju strane čestice i otpadne tvari. Ima ih 10 puta više nego živčanih stanica, ali zbog manje veličine zauzimaju samo polovicu ukupnog ž. t. Ima ih nekoliko vrsta: ependimske stanice, astroglija, oligodendroglija, mikroglija i dr.