Gatska župa

Gatska župa, srednjovj. hrv. župa uz rijeku Gacku i njezine pritoke; nazvana prema hrv. plemenu Gačani. Sred. X. st. jedna od triju županija kojima upravlja hrv. ban. God. 1219. kralj Andrija II. daruje ju templarskim vitezovima, koji je 1269. ustupaju hercegu Beli. Od kraja XIII. st. njome gospodare knezovi Frankapani te uskoro podižu Otočac na sjedište župe. Opustošena i raseljena u doba tur. provala u XV. i XVI. st.