Gaudí i Cornet, Antoni

A. Gaudí i Cornet, unutrašnjost kuće Batlló

A. Gaudí i Cornet, kuća Milá
Gaudí i Cornet, Antoni, španj. arhitekt i oblikovatelj (Reus, 25. VI. 1852 – Barcelona, 1. VI. 1926). Najizvorniji arhitekt eur. arhitekture na prijelazu XIX. u XX. st. Autor neokatalonskog stila, paralelan s eur. secesijom. U sintezi got. stila, maurskih dekoracija (azulejos) i prenatrpanosti španj. baroknog stila churriguerizma ostvario maštovita djela fantastičnih ukrasa i uznemirenih pročelja. U Barceloni projektirao palaču Güell; kuće Batlló i Milà, te nedovršenu crkvu Sagrada Família (1883–1926, odnedavno se dovršava prema njegovim maketama).