Gavarni, Paul

P. Gavarni Teška vremena, Pariz, Louvre
Gavarni, Paul (pravim imenom i prezimenom Sulpice-Guillaume Chevalier), francuski grafičar i slikar (Pariz, 13. I. 1804 – Auteuil, 23. XI. 1866). Glavni predstavnik narativnog i anegdotskog likovnog izraza u francuskom romantizmu. Objavljivao u časopisima (Caricature; Charivari i dr.) satirične i ironične karikature pariškoga života, morala i hipokrizije tadašnjega vremena. Odličan crtač i portretist, osobito žena i djece (mapa Studije djece). Autor mnogih grafičkih mapa u litografiji i drvorezu (Maske i lica; Umjetnici; Karneval). Ilustrirao djela H. Balzaca i E. Suea.