Gehena

Gehena (prema hebr. ge-bne-Hinnom dolina sinova Hinnomovih), lokalitet kraj Jeruzalema, danas Vadi-er-Rababi. U Geheni su, pod utjecajem kultova kanaanskih naroda, neki Izraelci u ←VIII. st. prinosili ljudske žrtve, protiv čega su istupili proroci (jahvisti). U rim. doba u Gehenu su se bacale strvine i palio grad. otpad. U biblijskim tekstovima Novog zavjeta G. je, kao ukleta kužna dolina ispunjena ognjem i dimom, postala simbolom pakla u kojem izgaraju duše grješnika. → džehenem

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: