Gehry, Frank Owen

F. O. Gehry, privatna škola u Loyoli, Los Angeles
Gehry, Frank Owen, amer. arhitekt kan. podrijetla (Toronto, 28. II. 1929). Školovao se u Kanadi i SAD-u. Jedan od gl. predstavnika dekonstruktivizma, smjera u arhitekturi koji se suprotstavlja strogim načelima konstrukcija u projektiranju objekata. Među ostalim projektirao Muzej California Aerospace, Los Angeles; Muzej dizajna, Weil am Rhein, i reprezentativni Američki centar u Parizu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: