Gell-Mann, Murray

Murray Gell-Mann
Gell-Mann, Murray, američki fizičar (New York, 15. IX. 1929). Profesor u Chicagu (1952–55) i Pasadeni, (od 1955). Postavio osnove teorije elementarnih čestica. Uveo stranost (čudnost) kao dodatni kvantni broj za karakterizaciju elementarnih čestica (1953). Razvio model za klasifikaciju čestica (oktet-model, 1961). Neovisno o Georgeu Zweigu postulirao je kvarkove (1964) kao osnovne sastavne dijelove hadrona i postavio kvarkovski model hadrona. Pridonio razvitku kvantne kromodinamike. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1969.