genealogija

genealogija grofa Ivana Draškovića
genealogija (grč.) ili rodoslovlje, pomoćna pov. znanost koja proučava podrijetlo, razvoj i grananje porodica, plemena i obitelji; usko vezana uz pomoćne pov. znanosti heraldiku i sfragistiku. Pisanje rodoslovlja razvilo se u sr. vijeku s ciljem pouzdanijeg praćenja i nadziranja podrijetla i određenog stupnja srodstva među plemićkim porodicama. Postupno se uvode dvorske rodoslovne knjige (u Engleskoj u XIV. st.), a plemstvo daje izrađivati svoje rodoslovne tablice u obliku razgranatog stabla. U XVIII. st. diljem Europe razvija se g. kao znanstv. disciplina sa svojom zasebnom metodologijom istraživanja. U Hrvatskoj je Mavro Orbini u svojim djelima prvi posvetio pozornost genealogiji i genealoškim tablicama; potom Ivan Lucius donosi rodoslovlja hrv.-ug. vladara i hrv. velikaških obitelji. U hrv. znanosti g. dobiva svoje mjesto u sklopu ostalih pomoćnih pov. disciplina tek u XIX. i XX. st.