genska frekvencija

genska frekvencija, dinamika pojavljivanja pojedinih gena u nekoj populaciji; učestalost gena.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: