Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne, franc. prirodoslovac (Étampes, 15. IV. 1772 – Pariz, 19. VI. 1844). Prof. zoologije u Parizu. Osnivač embriologije i, zajedno sa Georgesom Cuvierom, poredbene anatomije; uveo pojam → homolognih organa; pristaša Lamarckov, zapodjeo javnu raspravu u prilog transformizma sa Georgesom Cuvierom i bio poražen. Gl. djela Anatomska filozofija (1818–22), O načelu jedinstvene organske građe (1828), Načela zoološke filozofije (1830).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: