George, Henry

George, Henry, američki ekonomist (Philadelphia, 2. IX. 1839 – New York, 29. X. 1897). Prije nego što se počeo baviti ekonomijom, bio je pomorac, nakladnik, novinar, urednik i političar. Glavno mu je djelo Napredak i siromaštvo (1879), u kojem je zastupao ideju da treba oporezivati samo zemljišnu rentu veleposjednika. Po toj bi se koncepciji, na temelju koje je osnovao i stranku “jednog poreza” (single tax), izbjegle teškoće što se u gospodarstvu javljaju višestrukim i različitim oporezivanjem pojedinih djelatnosti. Teorijski, njegov je pristup nastavak fiziokratske doktrine impôt unique i doktrine lijevih rikardijanaca, koji su također tražili oporezivanje progresivnih dohodaka veleposjednika, koji s razvojem gospodarstva (po D. Ricardu) uživaju sve veću zemljišnu rentu.