Georgiev, Kimon

Georgiev, Kimon, bugarski političar (Pazardžik, 11. VIII. 1882 – Varna, 28. IX. 1969). Ministar prometa 1926–28. Predsjednik vlade 1934–35; zaslužan za uspostavu diplomatskih odnosa sa SSSR-om. Srušen u dvorskom puču pronjemačkih snaga. Pristupio ilegalnoj Otečestvenoj fronti 1943. Predsjednik vlade 1944–46, ministar vanjskih poslova 1946–47, zamjenik predsjednika vlade 1948–62, član Prezidija Narodnoga sobranja Bugarske 1962–66.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: