Gepidi

Gepidi, istočnogerm. pleme iz skupine gotsko-vandalskih naroda. Najstarija postojbina nalazila im se na ušću Visle. Oko 370. naseljeni na donjem Dunavu; isprva pod Hunima, čijeg se vrhovništva oslobađaju nakon Atiline smrti. Na Savi ih je porazio Teodorik Veliki (489), nakon čega postaju podložni langobardskome kralju Alboinu (567), koji se oženio Rosamundom, kćeri ubijenoga gepidskoga kralja Kunimunda.