Ghirlandaio, Domenico

D. Ghirlandaio Djed i unuk, Pariz, Louvre
Ghirlandaio, Domenico (pr. ime Domenico di Tommaso Bigordi), tal. slikar (Firenca, 1449 – Firenca, 11. I. 1494). Zlatarski zanat izučio kod oca; na njega utjecali A. Verrocchio, P. Ucello i A. del Castagno. Na monumentalnim freskama bogata kolorita i uravnoteženih kompozicija slikao religiozne scene oslikavajući firentinski način života i običaje toga grada u doba renesanse (zabilježio humanističku atmosferu za vladavine Lorenza de Medici) u crkvama Santa Trinità i Santa Maria Novella. U Rimu izradio freske na zidovima biblioteke Siksta IV. i same Sikstinske kapele. Čuven po iznimnim portretima individualiziranih fizionomija (Francesco Sasseti sa sinom; Djed i unuk). Učitelj mladoga Michelangela.