Giacometti, Alberto

A. Giacometti Palača u 4 sata ujutro
Giacometti, Alberto, švic.-franc. slikar, kipar i grafičar (Borgonovo, 10. X. 1901 – Chur, 11. I. 1966). Studirao u Ženevi, Rimu i Parizu, u kojem živi od 1922. U početku pod jakim utjecajem grč. kikladske i afr. umjetnosti te kubizma; potom se vezuje za nadrealiste i izrađuje nadrealističke skulpture objekte (Palača u 4 sata ujutro) te figuralne prikaze izduženih brončanih likova koji djeluju poput utvara: ciklusi Nos, Noga ili Mačka, Pas i dr. Grafikama ilustrirao Kratku povijest nadrealizma D. Gascoynea. Blizak problematici egzistencijalizma. J. P. Sartre pisao i interpretirao njegovu umjetnost.