Gibbon, Edward

Edward Gibbon
Gibbon, Edward, engleski povjesničar (Putney, Surrey, 8. V. 1737 – London, 16. I. 1794). Proučavajući teologiju prešao na katolicizam, čime je izgubio prestižni društveni status; na očevu intervenciju vratio se protestantizmu. Zastupnik u Parlamentu 1774–82. Surađivao s francuskim enciklopedistima te pod njihovim utjecajem napisao svoje glavno djelo: Povijest propadanja i pada Rimskoga Carstva (I–VI, 1776–88) u kojem obrađuje razdoblje od 180. do 1453. te iznosi tezu o krivnji kršćanstva za propast Carstva. Napisao Ogled o proučavanju književnosti (1761) i autobiografiju (objavljena 1796) i dr.