Gifu

Gifu, gl. grad istoimene prefekture u Japanu, središnji Honshű, na r. Nagari 30-ak km s od Nagoye; 400 600 st. Tekst., papirna ind., strojogradnja. Poznat po izradi lampiona i drugih papirnih rukotvorina, po ljetnome noćnom ribolovu na Nagari uz pomoć kormorana, i više festivala. Dvorac muzej Gifu na brdu Kinka (žičara), više hramova, muzej kukaca Nawa, međunar. konferencijski centar, šport. tereni. Do XVI. st. zvan Inokuchi. Obnovljen nakon razorna potresa 1891.