Gilson, Étienne

Gilson, Étienne, franc. filozof i povjesničar filozofije (Pariz, 13. VI. 1884 – Cravant, Yonne, 19. IX. 1978). Prof. na Sorboni (1932–51). Važan predstavnik novoskolastike. Istražuje filozofiju sr. vijeka i njezinih gl. predstavnika (Augustin, Bernard, Abélard, Bonaventura, Toma Akvinski i dr.). Smatrao da je moguće izgraditi izvornu kršć. filozofiju. Gl. djela: Duh srednjovjekovne filozofije; Filozofija srednjeg vijeka; Sv. Toma Akvinski; Kršćanski egzistencijalizam.