Gnoli, Domenico

D. Gnoli Čovjek Double-face
Gnoli, Domenico, tal. slikar (Rim, 3. V. 1933 – New York, 17. IV. 1970). Vezan uz klas. tradiciju tal. slikarstva, ostvario figurativne kompozicije, mrtve prirode i krajolike u duhu magičnog realizma. U Italiji i SAD-u djelovao kao scenograf.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: