Giovagnoli, Raffaello

Giovagnoli, Raffaello, tal. književnik i povjesničar (Rim, 13. V. 1838 – Rim, 15. VII. 1915). Autor velikog broj romana iz rim. povijesti (Spartak; Plautila; Faustina; Mesalina), ali i proznih ostvarenja na suvr. teme (Evelina; Natalina; Putifarova udovica). Među historiograf. djelima izdvajaju se Pellegrino Rossi i rimska revolucija te Talijanski risorgimento.