Giral Pereira, José

Giral Pereira, José, španj. političar (Santiago de Cuba, 22. X. 1879 – México, 23. XII. 1962). Prof. kemije, rektor Sveučilišta u Madridu 1931. Osnivač Republikanske akcije 1931. Ministar mornarice 1931–33. i vanj. poslova 1936–39. u republikanskoj vladi. Predsj. vlade VII.–IX. 1936. Nakon pada republike emigrirao u Meksiko 1939. Predsj. španj. vlade u emigraciji 1945–47. Član biroa Svj. mirovnog vijeća 1950–55.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: