Girardon, François

F. Girardon Alegorijska figura, Metropolitan Museum of Art, New York
Girardon, François, francuski kipar (Troyes, 10. III. 1628 – Pariz, 1. IX. 1715). Školovao se u Italiji; pod utjecajem talijanskoga baroknog kiparstva, poglavito G. L. Berninija. Predstavnik dvorske umjetnosti Luja XIV. Sudjelovao pri urešavanju palača i kraljevskih rezidencija (Louvre, kipovi u parku Versaillesa); izradio konjanički kip Luja XIV. (uništen za Francuske revolucije), te raskošnu grobnicu kardinala Richelieua u Parizu.