Giscard D’ Estaing, Valéry

Valéry Giscard D’Estaing
Giscard D’ Estaing, Valéry, franc. političar (Koblenz, Njemačka 2. II. 1926). Financ. nadzornik u vladi 1954–56. Član Konzervativne neovisne stranke; zastupnik u Parlamentu od 1956. Podržao de Gaullea i napustio stranku 1961. Ministar financija u Pompidouovu kabinetu 1962–65. Osnovao stranku Neovisnih republikanaca 1965. Zagovarao glasovanje na referendumu protiv de Gaullea 1969. Ponovno ministar financija 1969–74. Predsj. republike 1974–81. Zagovornik jačanja EZ-a, proveo polit. i soc. reforme. Gl. djelo: Francuska demokracija (1977).