Gordijan III.

Gordijan III.
Gordijan III. (lat. Gordianus Pius), rim. car (Rim, 20. I. 225 ili 226 – Zaitha, Mezopotamija, 244). Unuk Gordijana I. i nećak Gordijana II. Pretorijanci su ga izabrali za cara 238. U vrijeme njegove maloljetnosti vladala je (do 241) njegova majka Mecija Faustina, a potom njegov punac Timezitej (prefekt pretorijanaca). Nakon Timezitejeve smrti (243) za prefekta pretorijanaca postavio Filipa zvanog Arapin, bivšeg šeika u Hauranu. Na Filipov poticaj vojnici su ubili Gordijana, što je Filipu omogućilo da samostalno preuzme carsko prijestolje.