gladiola

gladiola, obična gladiola, Gladiolus communis

gladiola, kultivirana
gladiola (lat. Gladiolus), sabljičica, rod iz por. perunika (Iridaceae), s oko 250 ukrasnih vrsta; uzgajaju se i mnogi varijeteti; u nas i nekoliko samoniklih vrsta, npr. obična g. (G. communis), ilirska g. (G. illyricus), talijanska g. (G. segetum), močvarna g. (G. paluster) i dr.